voorwaarden

Wat kost het?

Vaste bedragen voor coaching, therapie, of training zijn niet eenduidig te geven. Logos&Sophia hanteert richtlijnen per activiteit.

Als richtlijn hanteert Logos&Sophia de volgende bedragen:

€ 150 – voor een coaching sessie van 1 uur, t.b.v. het bedrijfsleven, als de sessies bij Logos&Sophia plaatsvinden. Wordt coaching op de werkplek gegeven, dan worden reiskosten & tijd in rekening gebracht. Desgewenst wordt een offerte gemaakt.

€ 97,50 – voor een coaching of therapie sessie van 1 uur, voor individuele personen. De sessies zijn bij centrum Ont-Moet in Bergen op Zoom.

€132,50 – voor een relatie coaching of therapie sessie van een uur voor meer dan 1 persoon, kan ook een gezin zijn.

Aangezien het maatwerk is dat wij leveren zijn overige tarieven op aanvraag.

Logos & Sophia is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW). Dit waarborgt kwaliteit en deskundigheid voor onze cliënten. Dat is de reden waarom de ziektekostenverzekeraars de consulten van de leden van de LVPW vergoedt. Op de website www.lvpw.nl kunt u informatie vinden over o.a. visie en manier van werken. Tevens over de beroepscode en de klachtenprocedure.

Let wel wanneer je aanvullend verzekert bent kom je in aanmerking voor een vergoeding.

“Als Registertherapeut van LVPW val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).” 

Overige gegevens

Kvk-nummer: 53526015