coaching/therapie

Coaching/therapie

Alle kennis en wijsheid over onszelf dragen we eigenlijk al in ons. Door het leven, waar we al dan niet bewust voor gekozen hebben, kunnen we in bepaalde fases tot de conclusie komen dat we ver van onze kern zijn afgedreven. Dit kan heel confronterend zijn. Het vergt dan moed en durf om te gaan kijken naar jezelf.

Wanneer mensen vastlopen in hun leven staan ze vaak meer dan gewoonlijk open voor nieuwe perspectieven. Men gaat op zoek naar “iets anders” en komt dan vaak uit op zingeving en/of spiritualiteit.

Tijdens bepaalde levensfasen maar ook tijdens rouw- en verlieservaringen treedt het thema zingeving heel vaak weer op de voorgrond. De betekenis van je relatie, je eigen authenticiteit, zit ik wel in de juiste baan, doe ik wat ik eigenlijk echt wil? Allemaal vragen die zich ineens lijken te manifesteren.

Een weg vol hobbels en kuilen breekt aan. Door vallen en opstaan leer je! Gaandeweg krijg je steeds meer vertrouwen in jezelf en leer je steeds beter luisteren naar je eigen kern. Als je in staat bent te veranderen, verandert de wereld om je heen!

Logos & Sophia werkt vanuit een holistische visie en biedt ondersteuning bij dit bewustwordingsproces. De aanpak is eenvoudig en praktisch van opzet en is te herleiden tot 4 basisvragen:

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Wat kan ik?

Wat doe ik?

Uiteindelijk leiden de antwoorden op deze vragen naar een persoonlijke visie en missie. Onderweg zullen de nodige eye-openers ontstaan.