IEMT

Wat is IEMT?

IEMT: Integral Eye Movement Therapy) is een methodiek die helpt negatieve gevoelens en trauma te behandelen.

Met oogbewegingen die via een vast vraagprotocol worden begeleid, komen dingen in beweging die eerder gestagneerd bleven. Gericht op een eerste ervaring, die bewust of onbewust een soort imprint heeft achtergelaten in je geheugen. Dit kan veel invloed op je leven hebben, zoals buiten context reageren in bepaalde situaties, in rouw blijven hangen, onverklaarbare angsten en blokkades ervaren.

Een imprint is een moment in het leven waar je hebt geleerd je op een bepaalde manier te voelen. Bij vergelijkbare situaties/triggers volgt automatisch hetzelfde gevoel. Jouw brein heeft dit opgeslagen.

Het werken met deze imprints heeft als gevolg dat na een IEMT behandeling de emotionele lading die erop zit minder wordt.

IEMT behandelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het transformeren van deze imprints.

De methode is ontwikkeld rondom “patterns of chronicity”, patronen die ervoor zorgen dat de tijd niet alle wonden heelt.

Waar kan IEMT bij helpen?

IEMT is een probleemoplossende methodiek die voor een verbetering in kwaliteit van leven kan zorgen.

Hoe gaat dit in de praktijk in zijn werk?

Een eerste keer doen we een korte kennismakingsoefening, om te kijken of IEMT voor jou geschikt is.

Niet iedereen is gebaat bij deze methode of kan het vanuit medisch oogpunt niet.

De client denkt aan zijn herinnering terwijl mijn vingers worden gevolgd die ik voor je ogen zal gaan bewegen.

Door toepassing hiervan worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen de amygdala ( het centrum dat gevoelens reguleert) en de hippocampus ( dat het geheugen reguleert en leren van nieuwe zaken mogelijk maakt.

Al vele jaren werk ik met EMDR wat in de samenleving steeds meer bekend aan het worden is.  En heb ik veel cliënten mogen helpen met deze interventie.

Tegenwoordig sluit IEMT beter als methodiek bij mij aan.

Wat is nu precies trauma?

Wanneer in een situatie die ons psychisch bestaan bedreigt, al onze stressprogramma’s tekort schieten, en deze programma’s zelfs het nog doen toenemen, zodat we ons moeten opsplitsen om te overleven.

Het trauma-noodmechanisme bestaat uit:

Wat zijn dan de kenmerken van een psychische gezondheid?

Wat zeggen cliënten over de IEMT behandeling?